Polska

Sławomir Hetmański

LUKS Victoria Domecko

Rok urodzenia: 1977

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: H5004 (wygasła)