Polska

Małgorzata Kabarowska

LUKS Victoria Domecko, Opole

Rok urodzenia: 1965

Kategoria wiekowa: 55+

Licencja: K6578 (wygasła)