Polska

Iwona Ostrowska

STB Energia Lubliniec, Lubliniec

Rok urodzenia: 1966

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: O7890 (wygasła)