Polska

Katarzyna Wilk

ABRM Warszawa

Rok urodzenia: 1975

Kategoria wiekowa: 45+

Licencja: W9311 (ważna do 31.12.2023)