Polska

Henryk Swoboda

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1957

Kategoria wiekowa: 65+

Licencja: S4948 (wygasła)