Polska

Dariusz Opatrzyk

KS Wolant Jaworzno

Rok urodzenia: 1980

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: O7334 (wygasła)