Polska

Jakub Janaszek

PTS Puszczykowo

Rok urodzenia: 1983

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: J0134 (ważna do 07.07.2021)