Polska

Jakub Janaszek

PTS Puszczykowo

Rok urodzenia: 1983

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: J0134 (ważna do 31.12.2024)