Polska

Jakub Janaszek

PTS Puszczykowo

Rok urodzenia: 1983

Kategoria wiekowa: 35+

Licencja: J0134 (wygasła)