Polska

Artur Pupin

LUKS Victoria Domecko

Rok urodzenia: 1975

Kategoria wiekowa: 45+

Licencja: P4828 (ważna do 14.07.2021)