Polska

Marek Rosa

WWL Badminton Club

Rok urodzenia: 1958

Kategoria wiekowa: 65+

Licencja: R4085 (wygasła)

Członkostwo w Radzie Seniorów
  • członek Rady Seniorów w latach 2016-2020
  • członek Rady Seniorów w latach 2012-2016