Polska

Andrzej Turowski

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1965

Kategoria wiekowa: 55+

Licencja: T4952 (ważna do 31.12.2024)