Andrzej Turowski

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1965

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: T4952 (wygasła)