Polska

Jerzy Dołhan

SKB Suwałki

Rok urodzenia: 1964

Kategoria wiekowa: 55+

Licencja: D 026 (ważna do 31.12.2023)