Polska

Danuta Foryta

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1968

Kategoria wiekowa: 55+

Licencja: F4959 (wygasła)