Polska

Jacek Hankiewicz

ABRM Warszawa

Rok urodzenia: 1965

Kategoria wiekowa: 55+

Licencja: H 073 (ważna do 31.08.2022)