Aktualności

ZALECENIA ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI

05.08.2020 Piotr Łuszkiewicz

Drodzy Seniorzy;
Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Polski Seniorów będzie bardzo trudne, ale w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 oraz w trosce o zdrowie wszystkich uczestników Mistrzostw prosimy o dostosowanie się do poniższych zaleceń:
1. Przebywanie na hali należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Na hali powinny przebywać tylko osoby, które rozgrywają mecze, przygotowują się do gry lub gdy przerwa pomiędzy ich meczami jest na tyle krótka, że nie ma sensu wracać do miejsca zakwaterowania (apelujemy tu do rozsądku zawodników, niezależnie od ich opinii na temat koronawirusa!);
2. Należy unikać bliskiego kontaktu z innymi zawodnikami (np. nie podajemy rąk podczas przywitania lub po zakończeniu meczu, jak również na powitanie);
3. Należy unikać grupowania się w szatniach, na korytarzach i na klatkach schodowych;
4. Należy zachowywać dystans przy stoiskach z posiłkami, sprzętem sportowym itp.;
5. Poza boiskiem nosimy maseczki ochronne (nie dotyczy zawodników udających się na boisko aby rozegrać mecz);
6. Pamiętajmy o dezynfekcji rąk po wejściu na halę oraz w trakcie przebywania na hali. Unikamy też dotykania elementów części wspólnych hali (poręcze, barierki itp.);
7. Osoby, które poczują się źle lub mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi powinny zrezygnować z udziału w Mistrzostwach (!);
8. Spotkanie integracyjne środowiska badmintonowego również powinno odbywać się z zachowaniem środków ostrożności ograniczających ryzyko zarażenia (dystans, ograniczona ilość bliższych kontaktów itd).
Rada Seniorów

UWAGA!!! COVID-19

04.08.2020 Piotr Łuszkiewicz

Zachowanie podczas 41. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Badmintonie
Na podstawie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustala się co następuje:
- w wydarzeniu na hali może wziąć udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, z wyłączeniem obsługi Mistrzostw,
- zawodnicy i publiczność muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc oraz podczas poruszania się na hali, zachować 1,5 m odległości od innych,
- zawodnicy korzystają z szatni (2 damskie i 2 męskie) oraz pryszniców podczas Mistrzostw,
- zawodnicy i publiczność mogą zająć nie więcej niż 50% miejsc dla nich przewidzianych zgodnie z zasadami:
- co drugie miejsce na widowni;
- w rzędach naprzemiennie;
- w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.
Zasady nie dotyczą zawodnika/kibica, który uczestniczy w wydarzeniach:
- z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

EBADMINTON W NOWEJ WERSJI

24.07.2020 Piotr Łuszkiewicz

Drodzy Seniorzy,

trudno uwierzyć, ale strona internetowa eBadminton.com.pl powstała w roku 2012, a mój syn tworząc ją miał 16 lat. Nadszedł więc czas, aby przekazać Wam nową wersję strony, która naszym zdaniem jest bardziej czytelna i nowoczesna.

Obecny adres to: eBadminton.pl, ale po wpisaniu starego adresu nastąpi przekierowanie do nowej strony. Niektóre zakładki działają jeszcze w starej wersji.
Mamy nadzieję, że spodobają Wam się wprowadzone zmiany i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi oraz propozycje poprawy.

Piotr Łuszkiewicz

WYBORY DO RADY SENIORÓW

24.07.2020 Piotr Łuszkiewicz

Jako, że Mistrzostwa Polski to również, raz na cztery lata, czas wyborów Rady Seniorów, więc w tym roku to Sianów będzie miejscem nie tylko sportowej rywalizacji. Prosimy więc o zgłaszanie kandydatur - oddzielnie na Przewodniczącego Rady Seniorów, oraz na członków Rady Seniorów. Głosowanie będzie anonimowe i odbędzie się w czasie MP wyłaniając nową Radę Seniorów na lata 2020-2024.

UWAGA! Warunkiem zgłoszenia kandydata jest uzyskanie jego zgody (!) przy czym co do kandydatów nieobecnych na Mistrzostwach wymagana jest ich pisemna zgoda (może być e-mailowa). Zarówno członków RS jak i przewodniczącego wybieramy tylko spośród zawodników, (niekoniecznie obecnych na MP). Ich zgoda powinna dotyczyć członkostwa w Radzie i ew. pełnienia funkcji jej Przewodniczącego. Wyrażenie zgody na objęcie funkcji Przewodniczącego jest równoznaczne ze zgodą na członkostwo w Radzie. Uzgodnione z kandydatem propozycje członków Rady Seniorów prosimy o przesyłanie do obecnego Przewodniczącego Rady Seniorów Piotra Łuszkiewicza na adres: [email protected], do dnia 05.08.2020, aby był czas na przygotowanie kart do głosowania.

PROŚBA O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI ZGŁOSZEŃ

20.07.2020 Piotr Łuszkiewicz

Właśnie minął termin zgłoszeń do tegorocznych Mistrzostw Europy Seniorów w Zadarze. Poniżej NIEOFICJALNA lista zgłoszeń, która będzie jeszcze sprawdzona przez uczestników i dopiero ostateczna jej wersja trafi w środę rano do PZBAD. Prośba więc do wszystkich wybierających się na ME o sprawdzenie poprawności zgłoszeń, miejsc w klasyfikacji i rozstawień. Jeśli coś jest nie tak, to dajcie proszę znać e-mailem (adres do zgłoszeń) albo w wiadomości prywatnej na fb, nie później niż do końca wtorku!!! (Niestety jutro mam dość zajęty dzień i pewnie będę odpowiadał dopiero późnym wieczorem, proszę więc o cierpliwość).
Osoby oznaczone jako "szuka" partnera do gry podwójnej będą przekazane do PZBAD i dalej do innych federacji jako poszukujący partnerów.
Jeśli ktoś przegapił termin zgłoszeń to niestety będzie mógł próbować zgłosić się do jutra wieczorem ale tylko w kategoriach i grach, gdzie nie ma kompletu zawodników. Pierwszeństwo mają osoby, które zgłosiły się o czasie.
Nawiasem mówiąc, nie było przypadku "nadkompletu" w jakiejkolwiek grze - więc wszyscy chętni jadą do Zadaru i grają w swoich kategoriach.
Przypominam jeszcze o konieczności posiadania ważnej licencji PZBAD, przesłaniu do PZBAD "Zgłoszenia do turnieju międzynarodowego".
O terminach i kwotach wpłat wpisowego (w PLN) poinformujemy w oddzielnym komunikacie.
Lista zgłoszeń dostępna jest tutaj.
Robert Bieganowski

MISTRZOSTWA EUROPY - DODATKOWE OŚWIADCZENIE

05.07.2020 Piotr Łuszkiewicz

Wszyscy zawodnicy planujący wyjazd na Mistrzostwa Europy Seniorów do Chorwacji muszą poza zgłoszeniem do gry wypełnić "Zgłoszenie do turnieju międzynarodowego" i wysłać skan tego zgłoszenia do biura PZBad na adres: [email protected] Wzór dokumentu można pobrać tutaj.

REJESTRACJA PRZED MISTRZOSTWAMI POLSKI

02.07.2020 Piotr Łuszkiewicz

Przypominamy, że do udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów konieczne jest posiadanie aktualnego wpisu w ewidencji zawodników PZBad. Wpis musi być uzupełniony do dnia 29.07.2020. Wniosek rejestracyjny można wypełnić bezpośrednio na stronie https://registration.pzbad.pl/. Opłata roczna płatna na konto PZBad wynosi 50 zł (nr konta PZBad: 46 1090 1014 0000 0001 0795 0017). Dla zawodników z grupy 70+ i starszych rejestracja jest bezpłatna.

SIANÓW GOSPODARZEM MISTRZOSTW POLSKI

25.06.2020 Piotr Łuszkiewicz

Decyzja zapadła! Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie odbędą się w tym roku w Sianowie w dniach 7-9 sierpnia 2020.
Kontrowersji było wiele i nie było idealnego wyjścia w obecnej trudnej sytuacji, ale mając gwarancję bardzo dobrej organizacji, wspartą wcześniejszymi doświadczeniami Marcina Grzywacza oraz wstępną rezerwacją wszystkiego co niezbędne aby MPS sprawnie przeprowadzić, uznaliśmy te argumenty za decydujące. Zależało nam na utrzymaniu najwyższego poziomu organizacyjnego MPS oraz na tym aby pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej mistrzostwa jednak się w tym roku odbyły. Oczywiście zachowane zostaną wszystkie wymagane przepisami ograniczenia oraz zasady bezpieczeństwa, ale o tym będziemy pisali bliżej mistrzostw i w porozumieniu z organizatorem. Zapisy do turnieju odbęda się standardowo przez stronę ebadminton.