Polska

Barbara Jaskólska

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1971

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: J4950 (wygasła)