Tomasz Lipski

ŚKBad Harcownik Warszawa

Rok urodzenia: 1980

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: L0354 (wygasła)