Polska

Tomasz Lipski

ŚKBad Harcownik Warszawa

Rok urodzenia: 1980

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: L0354 (ważna do 31.12.2024)