Polska

Jacek Szafrański

MUKS Victor Warszawa

Rok urodzenia: 1952

Kategoria wiekowa: 70+

Licencja: S0628 (wygasła)

Członkostwo w Radzie Seniorów
  • prowadził listy klasyfikacyjne w latach 2000-2004