Polska

Sonia Wachowska

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1968

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: W4946 (wygasła)