Polska

Sonia Wachowska

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1968

Kategoria wiekowa: 55+

Licencja: W4946 (ważna do 31.12.2024)