Polska

Dominika Guzik-Płuchowska

AZSAGH Kraków

Rok urodzenia: 1979

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: G0114 (ważna do 30.06.2024)