Grzegorz Pradela

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1965

Kategoria wiekowa: 50+

Licencja: P4951 (wygasła)