Polska

Stanisław Wikło

Suchedniów, bezklubowy

Rok urodzenia: 1961

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: W1487 (ważna do 31.12.2024)