Polska

Jacek Osadnik

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1958

Kategoria wiekowa: 60+

Licencja: O4947 (ważna do 30.06.2023)

Członkostwo w Radzie Seniorów
  • członek Rady Seniorów w latach 2016-2020