Polska

Jacek Osadnik

STB Energia Lubliniec

Rok urodzenia: 1958

Kategoria wiekowa: 65+

Licencja: O4947 (wygasła)

Członkostwo w Radzie Seniorów
  • członek Rady Seniorów w latach 2016-2020