Polska

Leszek Wild

Szemud, bezklubowy

Rok urodzenia: 1977

Kategoria wiekowa: 40+

Licencja: W4705 (ważna do 28.07.2021)