Polska

Leszek Wild

Szemud, bezklubowy

Rok urodzenia: 1977

Kategoria wiekowa: 45+

Licencja: W4705 (ważna do 31.12.2025)