Polska

Joanna Szleszyńska

Rok urodzenia: 1978

Kategoria wiekowa: 45+

Licencja: S 098 (wygasła)